تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

برای چشمانت

 

نویسنده:احساس بی احساس

برای چشمانت

هوا ترست به رنگ هوای چشمانت

دوباره  فال  گرفتم  برای  چشمانت

اگرچه كوچك وتنگ است حجم این دنیا

قبول كن  كه  بریزم  به  پای  چشمانت

بگو چه وقت دلم را ز یاد خواهی برد؟

اگرچه خوانده ام از جای جای چشمانت

دلم مسافر تنهای شهر شب بو هاست

كه مانده در عطش كوچه های چشمانت

تمام  آینه ها  نذر  یاس  لبخندت

جنون  آبی  دریا  فدای  چشمانت

چه می شود تو صدایم كنی به لهجه ی موج

به  لحن  نقره ای  و بی  صدای  چشما نت

توهیچ وقت پس از صبر من نمی آیی

در انتظار ، چه خالی ست جای چشمانت

به  انتهای  جنونم  رسیده ام  اكنون

به  انتهای  خود و ابتدای  چشمانت

من وغروب وسكوت وشكستن وپاییز

تو و نیامدن  و عشوه های  چشمانت

خدا كند  كه  بدانی  چقدر محتاج ست

نگاه خسته ی من به دعای چشمانت