تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

عشق

 

نویسنده:غروب احساس

قلب من كوچك بود ...عشق تو لیك بزرگ ..من ز اندازه قلبم بیرون ...عاشقت بودم و از عشق تو سرشارولی...سالیان بسیار ...مانده ام عاشق تو ...تا كه اندازه این عشق ترا ...در دلم جای دهم ...و هنوزم بامید...عاشقت خواهم بود ...گرچه تو رفتی و دل تنها شد ...گرچه این عشق بدون تو غمی بر ما شد