تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

دوستت دارم

 

نویسنده:غروب احساس

اگرصدبار مرا ازخود برانی دوستت دارم

به زندان قیامت هم کشانی دوستت دارم

به چشمان توسوگند ای گل زیبا

مراهرچند سزاوار حریم خود ندانی دوستت دارم

چه حاصل ازجفا کردن

چه سودا ازمهر ورزیدن

مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم