تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

*** عاشقانه ***

 

نویسنده:احساس بی احساس

*** عاشقانه ها ***

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد
غمهای زمانه را فراموشم کرد

ای داد دوباره کار دل مشکل شد
نتوان ز حال دل غافل شد
عشقی که به چند خون دل حاصل شد
پامال سبکسران سنگین دل شد

عشق تو به تار و پود جانم بسته است
بی روی تو درهای جهانم بسته است

دانی که ز عشق تو چه شد حاصل من
یک جان و هزار گونه فریاد از تو

با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت
با شب بنشین که آفتاب از تو گریخت

کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم

عشق را دریاب و خود را واگذار
تا بیابی جان نو خورشیدوار

از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست
نیمه جانی است درین فاصله قربان شما

گلی را که دیروز
به دیدار من هدیه آوردی ای دوست
دور از رخ نازنین تو
امروز پژمرد
شاعر: فریدون مشیری