تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

*** عشق یعنی چی؟ ***

 

نویسنده:احساس بی احساس

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی سر به دارآویختن

عشق یعنی اشک و حسرت ریختن

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

عشق یعنی سوختن

عشق یعنی از دست دادن عشق

عشق یعنی زندگی برای عشق

عشق یعنی مردن در هجر دوست

عشق یعنی...