تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

متن های عاشقانه

 

نویسنده:احساس بی احساس

دوستش دارم

به او بگویید دوستش دارم

 به او که قلبش به وسعت دریاییست

که قایق کوچک دل من در آن غرق شده

به او که مرا از این زمین خاکی

 به سرزمین نور و شعر و ترانه برد

و چشمهایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد

************************

باز شب شد چقدر تنهایم گفته بودی كه شبی می آیم

باز شب شد و از پنجره ام همچنان راه تو را می پایم

كنج این پنجره ها شب همه شب منم و گریه و های و هایم

پشت این پنجره ها تا به سحر پنجه بر پیكر شب می سایم

نكند بیهوده عمر خود را پشت این پنجره می فرسایم

نكند بیهوده تكرار شود قصه ی چشم به راهی هایم

باز چون دیشب و شب های دگر می روم پنجره را بگشایم

باز شب شد شب و از پنجره ام همچنان راه تو را می پایم...

************************

از عشق هرچه بیشتر میشنویم سیرابتر میشویم و از دوست داشتن هر چه بیشتر ، تشنه تر

************************

عشق همواره با اشک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر

************************

عشق خشن است و شدید و در عین حال ناپایدار و نامطمئن و دوست داشتن لطیف است و نرم و در عین حال

پایدار و سرشار از اطمینان

************************

عشق بینائی را میگیرد و دوست داشتن میدهد

************************

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن

************************

سادگی را دوست دارم چون با صداقت است هیچ دروغی درآن راه ندارد مانند کودکی است که با چشمان معصوم

اش به همه نگاه میکند و با معصومیت اش هزاران حرف به دنیا میزند

************************

مهم نیست فردا چی میشه..... مهم اینه که امروز دوستت دارم

مهم نیست فردا کجایی ..... مهم اینه که هر جا هستی دوستت دارم

مهم نیست تا ابد با هم نباشیم.... مهم اینه که تا ابد دوستت دارم

مهم نیست قسمت چی میشه.... مهم اینه که قسمت شد دوستت داشته باشم

************************

من فکر میکنم که ستار ها

به آسمان گم شده ای کوچ کرده اند

و شهر-شهرچه ساکت بود

من در سراسر طول مسیر خود

جز با گروهی از مجسمه های پریده رنگ

و چند رفتگر

که بوی خاکروبه و توتون میدادند

و گشتیان خسته خواب آلود

************************

می دانم روزی خواهی آمد , می دانم ...

گریان نمی مانم , خندانم

برای ورودت ای عشق

وقتی به یادت می افتم , به یاد خاطراتت...

نامه هایت را مرور میکنم , یک بار ... نه بلکه صدها بار

وجو دم را سراسر عشق فرا می گیرد ...

و اشک شوق بر گونه هایم روانه می شوند ...

************************