تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

خداحافظ نگو وقتی هنوز درگیر چشماتم

 

نویسنده:احساس بی احساس

 خداحافظ نگو وقتی هنوز درگیر چشماتم

خداحــــافظ نگو وقتی هنوز در گیــر چشماتم

خداحافــــظ نگو وقتی تو هرجا باشی هـمراتم

تو اون گرمای خــــــورشیدی که میری رو به خاموشی

نمــــی دونی چـــقدر سخـــته شبه ســـرده فرامــــــوشی

شـبی که کـــــوله بــارت رو میــون گریـــه می بــستی

یه احساسی به من می گفت هنوزم عاشــــقم هســـــتی

خداحـــافظ نگـــو وقتی هـــنوز در گیـــر چشماتم

خــــداحافــظ نگو وقتی تـــا هرجــا باشی همراتم

چرا حالــت پریـــشونه چـــــرا مایوس و دلسردی

خداحــافظ نــگو وقتی هـــنوزم میشـــــه برگردی

تو یــادت رفته اون روزا یکی تنها کــست میشد

خداحــــافظ که می گفتی خـــدا دلواپست می شد