تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

دلداری

 

نویسنده:غروب احساس

تو هیچ وقت نگفتی که دوستم داری

چنین کنم دل خود را عزیز دلداری

کبوترم شده بودی کنون کبوتر باز

تو میله های قفس را عزیز می داری ؟

تو ساربان و تو لیلاو تو دلیل سفر

به خواب رفته مسافر,نمی کنی یاری؟

قسم به بغض دو چشمت کویر می مانم

کنون که بر گل خشکیده ای نمی باری

شعار نیست نگاهم گواه عشق من است

صلیب گم شده ای در فریب شنزاری

تو نیستی که ببینی چگونه این دیوار

به انعکاس صدایم کندبسی زاری

و شعر بودم و شعری که مقطعش این بود

تو هیچ وقت نگفتی که دوستم داری !